Biprocemwap S.A.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Firma > Dane firmowe

Dane firmowe

Biprocemwap S.A.

Dane dodatkowe

  • Spółka zarejestrowana pod KRS: 0000171886 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Kapitał zakładowy: 580 000,00 PLN (wpłacony w całości)
  • Regon: 351014697
  • NIP: 677-004-66-56
  • Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków 10 1750 1048 0000 0000 0468 5587