Biprocemwap S.A.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Zarząd

Firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą.

Zgodnie z tą myślą, w pierwszej kolejności należy wspomnieć o osobach zarządzających Spółką Akcyjną BIPROCEMWAP. To Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Do zakresu działania Zarządu należy przede wszystkim prowadzenie bieżących spraw Spółki i jej reprezentowanie.

Zarządzanie firmą to sztuka kreowania wspólnej przyszłości, w ramach której priorytetem jest zaspokojenie potrzeb naszych Klientów oraz dbanie o dobro Akcjonariuszy.

Zarząd Biprocemwap S.A.

Dyrektor Spółki: