Biprocemwap S.A.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Realizacje > Ukończone inwestycje

Ukończone inwestycje

CaspiCement LLP, Shetpe Village, Kazakhstan

30 marzec 2015

Nazwa zakładu:

CaspiCement LLP, Shetpe, Kazachstan

Temat:

Modernizacja układu ekspedycji cementu

Opis tematu:

Cementownia Shetpe w Kazachstanie posiada cztery silosy magazynowe o pojemności 10000 Mg każdy.

Cement z silosów odbierany jest luzem:

 • bezpośrednio na dwa środki transportowe czyli wagony kolejowe i samochody-cysterny (po 1 stanowisku załadunku na wagony i 1 załadunku do samochodu indywidualnie dla każdego silosu magazynowego),
 • transportem pneumatycznym do istniejącej pakowni gdzie pakowany jest cement do worków 50 kg
 • na stację napełniania big-bagów Q = 1,0 Mg

 Zwiększenie zapotrzebowania na cement spowodowało, że konieczne stało się zaprojektowanie całego nowego systemu wysyłki cementu z możliwością większego wykorzystanie transportu kolejowego. Nowy system korzysta z istniejących silosów, skąd odbierany cement trafia do nowego budynku Pakowni i paletyzerni. Dodatkowo usprawniono załadunek cementu w big-bagach dzięki suwnicy bramowej obsługującej plan składowy.

Projektowany  składają się następujące obiekty:

1.  Odbiór cementu z silosów i transport do nowej Pakowni:

 • odbiór cementu z istniejących rynien transportu pneumatycznego spod wszystkich 4 silosów
 • ciąg transportowy cementu z rejonu silosów do nowej Pakowni (układy rynien transportu pneumatycznego, przenośnik kubełkowy)
 • układ odpyleniowy ciągu transportowego

2.  Pakownia cementu z linią paletyzacji i foliowania:

 • instalacja zasilania i dozowania cementu do pakowaczki
 • instalacja pakowania cementu do worków
 • instalacja paletyzowania worków z cementem
 • instalacja foliowania palet z workami cementu
 • instalacja odpylania ciągów technologicznych
 • sprężarkownia wraz siecią sprężonego powietrza

3.  Magazyn big-bagów z załadunkiem na wagony

 • plac magazynowy dla big-bagów
 • suwnica bramowa przejezdna służąca do załadunku wagonów 

W ramach prac dodatkowych rozbudowano zasilanie elektryczne o transformator i estakadę kablową. Zostało również zautomatyzowane podawanie worków na pakowaczkę w istniejącej Pakowni cementu do worków i big-bagów. 

Opis zakresu usług Biprocemwap:

Opracowanie dokumentacji technicznej w branży mechanicznej, budowlanej,  instalacyjnej, elektrycznej i AKP oraz  komunikacyjnej w fazach:

 • koncepcji technicznej wraz z szacunkowymi przedmiarami
 • projektu podstawowego,
 • projektu szczegółowego.

 Realizacja projektów wraz z pracami dodatkowymi została zakończona w końcu marca 2015.

wszystkie aktualności