Biprocemwap Sp. z o.o.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Firma > Aktualności

Aktualności

Zmiana porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30.06.2017 r.

22 czerwiec 2017

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), w związku z pisemnym żądaniem akcjonariuszy Michała Chmielka, Zbigniewa Domonia, Józefa Kowalczyka i Bogdana Jaremskiego posiadających łącznie 1843 akcje Spółki reprezentujące łącznie 6,35% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszonym w dniu 16 czerwca 2017 r. w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej”, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. poprzez nadanie dotychczasowemu punktowi 16) „zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” numeru 17) oraz wprowadzenie nowego punktu „Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej” jako punktu 16) porządku obrad.

wszystkie aktualności