Biprocemwap Sp. z o.o.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Firma > Aktualności

Aktualności

Zmiana porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30.06.2018 r.

26 czerwiec 2018

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), w związku z pisemnym żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 r. punktu o „powzięciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przysługującego Spółce BIPROCEMWAP SA udziału 81/100 części w prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kazimierz Morawskiego 5 (nr księgi wieczystej: KR1P/00299513/6) i związanego z nim prawa własności budynków na niej posadowionych oraz przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Syrokomli 10 i ul. Włóczków 7 (nr księgi wieczystej: KR1P/00061272/7) wraz ze związanym z nim prawem własności budynków na niej posadowionych”, zgłoszonym w dniu 12 czerwca 2018 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez akcjonariuszy posiadających łącznie 2871 akcji Spółki reprezentujących łącznie 9,9% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 109/2018 z 7 czerwca 2018 roku, strona 16, pozycja 24168) ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 r. poprzez nadanie dotychczasowemu punktowi 14) „zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” numeru 15) oraz wprowadzenie nowego punktu 14) o następującej treści „podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przysługującego Spółce BIPROCEMWAP SA udziału 81/100 części w prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kazimierz Morawskiego 5 (nr księgi wieczystej: KR1P/00299513/6) i związanego z nim prawa własności budynków na niej posadowionych oraz przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Syrokomli 10 i ul. Włóczków 7 (nr księgi wieczystej: KR1P/00061272/7) wraz ze związanym z nim prawem własności budynków na niej posadowionych”.

 

Zarząd BIPROCEMWAP S.A. w Krakowie

 

wszystkie aktualności