Biprocemwap Sp. z o.o.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Realizacje > Bieżące inwestycje

Bieżące inwestycje

Zabudowa separatorów na młynach kulowych w Lhoist Bukowa Sp. zo.o.

09 marzec 2015

Nazwa zakładu:

Lhoist Bukowa Sp. z o.o., Bukowa, Polska

Temat:

Zabudowa separatorów na młynach kulowych nr 1 i 2

Opis tematu:

Projekt znajduje się w fazie opracowywania dokumentacji wykonawczej. Zarówno w projekcie budowlanym jak i wykonawczym wprowadzono możliwość dwuetapowej realizacji inwestycji. W pierwszym etapie zaprojektowano zabudowę separatora na młynie kulowym nr 2 wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla instalacji przemiału kamienia wapiennego. Ponadto w pierwszym etapie realizacji inwestycji zaprojektowano wszystkie konstrukcje stalowe i urządzenia, które będą wspólne dla obu młynów. Służy to uniknięciu powielania prac projektowych i wykonawczych w kolejnym etapie realizacji inwestycji oraz obniżenie kosztów drugiego etapu.

Opis zakresu usług Biprocemwap:

Opracowanie dokumentacji technicznej w branży mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i AKPiA, instalacyjnej oraz komunikacyjnej w fazach:

  • Projekt do pozwolenia na budowę (zakończony w ramach oddzielnego zamówienia)
  • Projekt wykonawczy

 Okres realizacji: 2015

wszystkie aktualności