Biprocemwap Sp. z o.o.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Kontakt > Dane firmowe

Dane firmowe

Biuro Projektowe Biprocemwap Sp. z o.o.

  • ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków
  • tel.: +48 721 669 665
  • tel.: +48 781 664 666
  • e-mail: biuro@biprocemwap.com.pl
  • www.biprocemwap.com.pl

Dane dodatkowe

  • Spółka zarejestrowana pod KRS: 0000790814 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN (wpłacony w całości)
  • Regon: 383420001
  • NIP: 677-244-41-54
  • Konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska S.A. 26 1600 1462 1821 9321 4000 0001