Biprocemwap Sp. z o.o.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Oferta > Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

Biuro Projektowe BIPROCEMWAP Sp. z o.o. wykonuje wielobranżową dokumentację techniczną we wszystkich jej fazach zgodnie z europejskimi, polskimi, niemieckimi i rosyjskimi normami.

Zakres realizowanych prac projektowych obejmuje:

 • studia i opracowania przedinwestycyjne,
 • studia wykonalności,
 • opracowania prognostyczne, programowe,
 • studia dotyczące rozwoju zakładów przemysłowych,
 • materiały do wniosku o WZiZT (Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu),
 • projekty podstawowe,
 • projekty do pozwolenia na budowę,
 • obliczenia statyczne,
 • projekty wykonawcze i powykonawcze,
 • projekty warsztatowe,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • raporty techniczno-ekonomiczne,
 • audyty ekonomiczne,
 • opinie techniczne.
 • specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • warunki techniczne wykonania i odbioru,
 • dokumentacje kosztorysowe:
  • przedmiary robót,
  • kosztorysy inwestorskie,
  • zbiorcze zestawienie kosztów.
 • Dokumentacje eksploatacyjne obiektów technologicznych:
  • Dokumentacje UDT/TDT (Urząd Dozoru Technicznego/Transportowy Dozór Techniczny),
  • Instrukcje obsługi i eksploatacji, konserwacji, remontów, szkolenia załogi.

Biprocemwap jest biurem projektowym korzystającym z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych wspomagających projektowanie.

Wieloletnia praktyka inżynierska jest wspierana przez metody komputerowe, które są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach działalności inżynierskiej. Realizacja szerokiego zakresu usług jest możliwa dzięki posiadanej przez firmę kadrze inżynieryjno - technicznej jak również wyposażeniu stanowisk pracy w profesjonalny sprzęt komputerowy, umożliwiający efektywne wykorzystanie umiejętności naszych pracowników.

 

 

Wprowadzenie oprogramowania inżynierskiego firm Autodesk, Robobat oraz ePlan umożliwiło firmie skrócenie skomplikowanego procesu projektowania, poprawiło wymianę i zarządzanie danymi projektowymi oraz skupienie uwagi kadry inżynierskiej na problematyce projektowej.

Analizy statyczne i dynamiczne konstrukcji

Przeprowadzamy za pomocą programu Robot Millenium, dzięki czemu jest możliwe dokonywanie skomplikowanych obliczeń według takich norm i standardów, jakie wymaga Inwestor, a więc tym samym biuro jest w stanie wykonywać skomplikowane konstrukcje na każdym kontynencie w oparciu o aktualne prawo i standardy tam obowiązujące.

Wykorzystanie modeli 3D w projektowaniu

Daje nam możliwość prototypowania wirtualnego, co przekłada się na eliminację błędów wykonawczych konstrukcji, w znaczny sposób przyśpiesza proces projektowania, tworzenia rysunków detalicznych, eliminuje konieczność wykonywania dwa razy tej samej pracy związanej z danym projektem, co z kolei wpływa na jedno z najważniejszych aspektów, czyli na koszty związane z realizacją inwestycji.