Biprocemwap Sp. z o.o.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Oferta > Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo

W ramach Generalnej Realizacji Inwestycji (funkcja – EPC Contractor) oferujemy pełną usługę począwszy od negocjacji kontraktowych, poprzez przygotowanie i kontrolę finansową zawieranych umów, koordynację prac projektowych, kompletację dostaw, aż do wszystkich czynności związanych z odbiorem, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji gotowego obiektu.

Zakres wykonywanych prac w ramach Generalnej Realizacji Inwestycji:

 • prace przedprojektowe i opracowania koncepcyjno-analityczne,
 • projekty podstawowe budowlane i wykonawcze,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • kontrakty na dostawy i prace budowlano-montażowe:
  • specyfikacje techniczne,
  • prowadzenie postepowań przetargowych,
 • realizacja inwestycji:
  • kompletacja dostaw,
  • prace budowlano-montażowe,
  • nadzór nad budową,
 • obsług administracyjno-prawna inwestycji:
  • obsługa finansowa,
  • obsługa prawna,
  • budżetowanie,
  • harmonogramowanie,
  • kontrola jakości,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
  • przekazanie klientowi realizowanych obiektów wraz z całą dokumentacją budowy.

Po zakończeniu inwestycji oferujemy również usługi w zakresie rozruchu instalacji przemysłowych.

Do każdego projektu oddelegowany jest Kierownik Projektu, który koordynuje zewnętrzne jak i wewnętrzne działania, takie jak projektowanie, kompletacja dostaw, oferowanie, utrzymanie jakości robót, kontrola kosztów oraz dotrzymywanie terminów harmonogramu.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z kierownikami projektów jeżeli chcesz wiedzieć więcej o zakresie naszej pracy jako inwestor zastępczy.